Tuesday, January 13, 2015

Bloggen är flyttad till prompta.eu, the blog is moved to prompta.eu

Bloggen är flyttad till prompta.eu Välkommen dit

The blog is moved to prompta.eu, welcome
Tuesday, January 11, 2011

Fungerande transporter

Fungerande transporter är en nyckelfråga för ett fungerande samhälle. Både i vardagen och i ännu högre utsträckning när samhället utsätts för påfrestningar.

Detta har de flesta av oss upplevt under förra årets sista månad.

Problemet är dock inte nytt. Både myndigheter och transportföretagen har uppmärksammat detta redan för många år sedan. 2004 genomfördes på Luftfartsverkets initiativ en transportslagövergripande studie om hur samhället generellt och transportnäringen i synnerhet skulle komma att påverkas av en istorm.

Många av de brister som identifierats i studien har vi upplevt i verkligheten under december 2010.

Rapporten ger också förslag på åtgärder och fortsatt arbete. Alla kan dock konstatera att mycket av hemläxan återstår.

Rapport Snökaos

Interesting CNN story on MEDEVAC from Afghanistan

In August 2010 CNN published a very interesting 3-part story on MEDEVAC from Afghanistan. It gives a lot of insight into MEDEVAC and it's importance.

http://afghanistan.blogs.cnn.com/2010/08/02/the-journey-home-from-the-frontlines-of-war/

http://afghanistan.blogs.cnn.com/2010/08/03/the-price-the-wounded-are-paying/

http://afghanistan.blogs.cnn.com/2010/08/05/injured-together-coming-home-together/

Blog om Medical Transport på svenska men med vissa inlägg på engelska

På denna bloggen vill jag få igång ett forum för diskussion om transport av patienter, i huvudsak med flyg, men i viss mån även med andra transportmedel.

MEDEVAC och Ambulansflyg har en relativt kort historia men debatteras ofta. Många tycker och tror sig veta.

Jag kommer fortlöpande och i mån av tid ge en återblick i patienttransporternas historia men även skriva om nutida problem, utveckling och möjligheter.

Välkommen att tycka till.
Monday, January 10, 2011

First post

Hi everyone,This is my first test post in what eventually will be a blog mainly focused on aeromedical transportation although I may cover other topics catching my interest.

See you around!

Counter

Government visitors

Creeper

Media visitors

MediaCreeper

About Me

The Transport Blogger
View my complete profile
Powered by Blogger.

Followers